ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БИТОВА ТЕХНИКА. ПРОГРАМИРУЕМИ ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ. БЕЗПЛАТНО ПРОГРАМИРАНЕ. СЕРВИЗ НА БЯЛА И ЧЕРНА БИТОВА ТЕХНИКА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.
ИВАНОВ СЕРВИЗ
Оценили нашият опит и качествени услуги, на нас се довериха редица компании и фирми, с които сключихме договори за гаранционна поддръжка на домакински битови уреди, които те внасят и сервизират. Партньори сме на BSH България, чрез които обслужваме битовата техника от марките BOSCH, SIEMENS и NEFF. Партньори сме на Сотиров Сервиз, чрез които обслужваме удължените и нормалните гаранции на едра бяла техника WHIRLPOOL, HOTPOINT и INDESIT внасяни от WHIRLPOOL България и професионалните уреди на HORECA, продавани от Метро.

В тази секция, ще намерите разяснения, относно изискванията при завеждане на гаранционни рекламации за съответните марки.

За INDESIT И HOTPOINT ARISTON И WHIRLPOOL

За BOSCH И SIEMENS


ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗЗП ЗА ГАРАНЦИОННИ УРЕДИ

Уважаеми клиенти, поради зачестилите въпроси и изказване на недоволство, относно срокът за ремонт на гаранционни уреди, ви уведомяваме, че срокът за ремонт на гаранционни уреди, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА ИМ И НЕОБХОДИМОСТА ИМ В ДОМАКИНСТВОТО е 1 МЕСЕЦ.

Недоволството от този срок, изказвайте към законодателя, а не към сервиза.

Гаранционният срок на Вашия уред е 24 месеца, в съответствие с изискванията на ЗЗП. Всяка друга допълнителна гаранция, се установява с документ от търговеца, при съответните за това условия.

През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:
  
1. При липса на документ за закупуване на уреда – касов бон и/или фактура и гаранционна карта на уреда. Тези документи удостоверяват датата, от която започва да тече гаранционният срок.

2. При явни или скрити индикации, че уредът е повреден от неправилен транспорт, или изпускане.

3. При претенции за неокомплектованост на уреда. При преоценени уреди.

4. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части.

5. При липсващи идентификационни табели на уреда.

6. При повреди, следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли.

7. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.

8. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми, инсекти, попаднали външни тела във възлите на уреда и други външни въздействия.

9. При използване на уреда не по предназначение. Уредите са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел.

10. При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!

11. При неправилно попълнена, поправена гаранционна карта, несъвпадение между идентификационната табела на уреда и данните в гаранционната карта.

12. Посещението на сервизен специалист, по заявка на клиента и липса на дефект, или поради установено неспазване на гаранционните условия, се заплаща от клиента по ценоразписа на сервиза.

 
13. За всички дребни домакински уреди, с тегло под 30 кг, както и при нужда от смяна на лагери, казан, барабан, компресор, термопомпа, обслужването се извършва в сервизната база, а не в дома на клиента, като по ЗЗП, търговецът, от който сте закупили уреда е длъжен да транспортира уреда до сервиза. По ваше желание - може и вие да транспортирате уреда до сервиза. Сервиза не извършва транспорт и няма задължението, да транспортира при нужда уредите до сервиза.

ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: гаранционна карта, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията.