ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БИТОВА ТЕХНИКА. ПРОГРАМИРУЕМИ ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ. БЕЗПЛАТНО ПРОГРАМИРАНЕ. СЕРВИЗ НА БЯЛА И ЧЕРНА БИТОВА ТЕХНИКА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.
ИВАНОВ СЕРВИЗ
Тук, ще ви представим, най-честите проблеми, при използване на сушилни машини и проблемите, при работа с тях на клиентите.

1.Сушилнята не свети, при включване.
Тук възможните причини, са няколко:
Липса на захранване в контакта или в разклонителя, в който е включена сушилнята.
Изключил предпазител в ел. таблото, на жилището. Повреда в сушилнята.
Може да проверите с друг уред - примерно сешоар, дали има захранване в контакта или разклонителя. Проверете дали предпазител в таблото, не е изключил. Изключете от контакта уреда и го включете в електрическата мрежа отново, след като мине половин час. Ако сушилнята продължава, да не се включва и светва - потърсете ни.


2. Програмата не тръгва.

Възможни причини:
Не сте натиснали бутона за стартиране.


ВНИМАНИЕ!!! Бутонът за стартиране, се натиска еднократно, за една секунда и не се задържа. Задържането, му при някои марки и модели, предизвиква, прекратяване на програмата. Ако се направи, това в началото, програмата, не стартира.
Врата не е затворена добре. Отворете и затворете вратата, след което натиснете пак бутона за стартиране.
Не сте избрали програма. В зависимост, от модела и марката на сушилнята, след като сте сложили дрехите вътре, първо затворете вратата, после включете сушилнята, след което изберете програма и настройте предпочитанията си, съгласно инструкцията за употреба. Накрая стартирайте програмата с бутона за стартиране.


3. Сушилнята спира след известно време на работа и дава грешка или индикация за проблем.

Обикновено сушилните се държат, така когато е пълен контейнерът, където се събира, кондензираната вода.
Ако кондензираната вода, се отвежда директно в мръсният канал, трябва да проверите за запушване на тръбопровода до канала или за запушване на канала.
Индикацията за проблем с филтъра, може да се появи, при запушен филтър или кондензатор. В този случай, трябва да почистите филтъра или кондензатора (ако кондензатора е от сушилня с нагревател). При сушилни с термопомпа, това става в сервизни условия, като се прави пълно промиване и почистване, на термопомпената система. Последното се определя, като профилактика и не се покрива от гаранцията.


4. Резултата, от сушенето на дрехите е незадоволителен.

Прането е влажно:
Изберете следващата по-висока програма или доизсушете чрез програма за време.
Имате усещане, че прането е влажно:
Оставете прането да се охлади. Топлото пране винаги се усеща по-влажно, отколкото е всъщност.
Ако прането не е равномерно сухо:
Прането е оплетено. Центрофугирайте прането, на по-високи обороти и го поставете разплетено в сушилнята. При дрехи и спално бельо с ципове - закопчавайте циповете и обръщайте циповете навътре с държачите. Подбирайте дрехите, които слагате за сушене, според дебелината и плътността на материите.


5. Сушилнята ми удължава времето.

При много от сушилните, когато са на автоматични програми, има зададено, първоначално време на сушене. В процесът на работа - в зависимост, от вида на прането, количеството и степента на влажност, е възможно сушилнята, да удължи или намали времето за сушене. Времето, показвано от дисплея на сушилните, при използване на автоматични програми, се преизчислява от сушилнята, на определено време и може или да се намали или да се увеличи, в зависимост от измерената влажност, на дрехите от сензора за влажност. Това не е часовник. Единствено, това време се спазва, ако сушилнята има програми с твърдо зададено време. Тогава обаче, сензорът за влага не е включен и сушилнята суши с пълна мощност, колкото сте и задали като време. В този случай, независимо дали прането е сухо или не, сушилнята спира след изтичането на времето.

Ако имате проблем и той не е сред описаните тук, или не се решава, след като сте опитали, всичко описано от нас по-горе - трябва да ни потърсите. Вероятно вашата сушилня се нуждае от ремонт или профилактика.