ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БИТОВА ТЕХНИКА. ПРОГРАМИРУЕМИ ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ. БЕЗПЛАТНО ПРОГРАМИРАНЕ. СЕРВИЗ НА БЯЛА И ЧЕРНА БИТОВА ТЕХНИКА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.
ИВАНОВ СЕРВИЗ
Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Сайтът на фирма ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД е интернет сайт – представящ дейността и услугите на фирмата, както и каталог на продаваните от нея стоки.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

3. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД си запазва правото да извършва промени в условията за ползване без предварително известие.

4. Цените на стоките, продавани през онлайн магазина на фирмата, могат да се различават от цените на същите във физическият магазин на фирмата, намиращ се в гр. Велико Търново ул. Тракия 1 магазин 1, като същите зависят от факторите на онлайн търговията.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: http://www.ivanovservice.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти или желае да ползва услугите на „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни.

„ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203936519, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни за кореспонденция: гр.Велико Търново; ул. Тракия 1 магазин 1 или на посочените Контакти на нашия уебсайт.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате на следните координати за връзка: имейл: ivanovservice [аt] abv.bg тел. + 359 0890202632 (телефонът е стационарен и работи, само в работното време на магазина).

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

2.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД и клиента, чрез свободно изразено съгласие от страна на клиента:

• име и фамилия, адрес за доставка, телефон, мобилен (GSM) телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• данни за издаване на фактура за съответен/съответни продукт/и и/или услига/и.

2.2. Лицето/клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като направи това чрез свързване с нашата електронна поща: ivanovservice [аt] abv.bg

2.3. „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД не предоставя продукти и/или услуги, и не събира лични данни на лица под 14 години без родителско съгласие.

2.4. „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД не събира лични данни свързани с информация за номера на лични карти, информация за домакинството, семейно положение, демографска информация, расова и културна принадлежност, сексуална ориентация, политически възгледи, генетични данни, членства в организации, биометрични данни, данни за здравословно състояние, данни за текущо географско местоположение на лица по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД.

2.5. „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД актуализира данните на лицата/клиентите само и единствено чрез тяхно изрично съгласие.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД – обработват личните Ви данни от името на „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчани стоки по договори за закупуването на тези стоки от разстояние.

4. Право на изтриване.

4.1. Лицата по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016” EООД имат право да изискват личните данни да бъдат изтрити/заличени от страницата на http://www.ivanovservice.com при следните условия:

• изтичане един месец след предоставяне на продукта и/или услугите, с което се постига минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването им по получаването и евентуално връщане на продукта/ите и/или услугите;

• или изтичане на договорните задължения между страните обвързани по чл.55 ал.1 от ЗЗП.

4.2. http://www.ivanovservice.com си запазва правото на съхранение на доброволно предоставени лични данни при възникване на съдебни спорове или рекламации.

4.3. Правото на изтриване се заявява на електронна поща: ivanovservice [аt] abv.bg


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. Регистрацията не е задължително условие за да поръчате продукти от сайта. В случай, че направите поръчка ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД, се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея. Ако не сте сигурни, че търсената от Вас част е тази, която виждате в каталога, моля обърнете се към нас (виж контакти) за да предоставите продуктовия номер, модела, марката и серийният номер на уреда.

2. При липса на наличност, липсва бутона "купи" , а вместо него се изписва, че няма наличност и се очаква доставка. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.
3. Указаната цена е за 1 бр. или метър в лева и е крайната, цена на продукта. Фирмата не е регистрирана по ДДС. В цената на продукта не се включват куриерските разходи.

4. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, доставка и др.подробности). Потребителят задължително посочва телефон, име на получателя и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

5. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа.

8. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

9. При направена първа поръчка от сайта, на имейл адреса, посочен за контакт, Вие получавате връзка за регистрация, за да може ако пазарувате и в бъдеще от нас, данните ви, да се запазят и пазаруването ви да стане - по лесно и бързо.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от СПИДИ АД или ЕКОНТ ЕКСПРЕС, наети от ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД, до съответния офис на куриерската компания или на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от условията на доставка.

4. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

5. Заплащането стойността на поръчката става чрез наложен платеж, при получаване от куриера, като в пратката се съдържа и фискална касова бележка, както и копие на договора за продажба или фактура. Важно е да съхранявате фискалния бон, тъй като при претенции от ваша страна или връщане на продукта, е необходимо, да го върнете, заедно със закупената стока.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД,винаги изпраща пратката с опция "преглед", която е безплатна за клиента. С подписа си, при приемането, вие потвърждавате, че пратката не е повредена, при транспорта и отговоря на описанието в сайта ни, както и на цената, в момента на поръчване. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

4.Монтажът на закупените части да се извършва от регистриран законно сервиз и е недопустимо да се използват същите за дефектация на уреда.

5.В случай,че не са спазени условията по предходната точка потребителят губи правото си на отказ.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД . Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна http://www.ivanovservice.com
4. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

6. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
8. Възможно е поръчаната резервна част, да се различава от снимковият материл в сайта, но не и да се различава от същата функционалност. Т.е заместващ на 100 процента продукт - произведен от друг производител.

- Използване на „бисквитки”

„Бисквитките” са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки” имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките” можете да намерите в Интернет.

- Как се използват „бисквитките” на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки” на този Уебсайт предимно с цел улесняване ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките” на сайта на ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

- Какви „бисквитки” се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки”

Този тип „бисквитки” Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Информацията, която се съхранява чрез тях е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Те не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, например анализиране на посещенията на сайта, как сте достигнали до Уебсайта ни, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали и накъде сте се насочили през този Уебсайт.

Проследяването на тази функция ни дава възможност да правим подобрения на нашия Уебсайт, включително да разширяваме съдържанието му. Срокът за съхранение на тези „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

- Как мога да управлявам използването на „бисквитки” от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки” от специално създадена за тази цел папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки”, да изтриете всички или част от тях или да зададете настройки на Вашите предпочитания за използване на „бисквитки” преди да инициирате посещение на http://www.ivanovservice.com. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

- Изключване или блокиране на „бисквитки”

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.