ИВАНОВ СЕРВИЗ - 2016 ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БИТОВА ТЕХНИКА. ПРОГРАМИРУЕМИ ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ. БЕЗПЛАТНО ПРОГРАМИРАНЕ. СЕРВИЗ НА БЯЛА И ЧЕРНА БИТОВА ТЕХНИКА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.
ИВАНОВ СЕРВИЗ
1. За колко време ще бъде отремонтиран уредът ми?
ОТГОВОР: Сервизът се стреми да извърши ремонта в най-кратки срокове. Понякога има известно забавяне, тъй като от снабдяването с резервни части за съответния уред зависи и неговото отремонтиране, но за това винаги уведомяваме клиента и държим тясна връзка с него.

2. Обслужвате ли клиенти по домовете?
ОТГОВОР: Зависи от натовареността на сервиза. Съдомиялни и сушилни правим само в сервиза, поради риска от течове по подовете на жилищата и дългото време на тестване на програмите. Микровълнови и телевизори, както и по-дребни уреди правим само в сервиза. При възможност може да направим посещение за ремонт на перални, вградени фурни, печки или електрически ремонт на хладилник.

4. Колко ще струва ремонтът на уреда ни?
ОТГОВОР: В зависимост, от това какъв е уреда има различни цени за труд. За всеки уред се прави диагностика и след това се уточнява цената за ремонта, която включва цена за труд и резервни части.

5. Колко е гаранцията на извършения от вас ремонт?
ОТГОВОР: За извънгаранционните ремонти гаранцията е в зависимост от това, какви резервни части са вложени като минималния срок е 1 месец. Гаранцията дадена ви от сервиза след ремонта, включва труда за отстраняването на повредата и сменените резервни части - ако производителя им дава такава и започва да тече от деня на уведомяването ви, че уредът ви е готов, без значение колко време е работил и колко пъти. В случай, че през гаранционният срок даден Ви от сервиза след отремонтирането на уреда, повредата се повтори и се наложи повторна смяна на сменените резервни части, за които производителя е дал гаранция, клиента не заплаща нищо. Ако производителят не е дал гаранция за сменените резервни части, клиента заплаща само тяхната стойност без да заплаща диагностиката на уреда и труда по смяната им. Ако се повреди част, за която производителят дава повече от 1 месец гаранция и това се случи след повече от 1 месец (срокът на гаранцията за труд дадена ви от сервиза), клиентът заплаща трудът и консумативите за смяната на часта, но не заплаща нейната стойност.

5. Изкупувате ли стари уреди за части?
ОТГОВОР: Не изкупуваме.

6. Какво включва диагностиката на уреда и защо трябва да се заплаща тя?
Диагностиката на всеки един уред, включва отговора на въпроса и молбата "майсторе само да го видиш и да ми кажеш ще стане ли и колко ще струва". Отговора на този въпрос включва:

Висококвалифициран труд, безвъзвратно изгубено време, материали и консумативи, без които няма как да се разбере какво му е на уреда, за да се формира цена на ремонт. Какво включва тя:

Приемане на уреда, дефектация и уведомяване на клиента по телефона, за възможноста на ремонта, срока му и приблизителната му цена. В случай, че не е открит дефект – неколкократен тест на уреда за функционалност и работа.

Заплаща се при приемането на уреда в сервиза и не се връща на клиента. При съгласие за ремонт, цените на ремонта по ценоразпис, са съобразени със заплатената диагностика. Сервиза не признава диагностициране на уреди от клиенти и други сервизи.